Vad gör en locationscout?


Locationscout är den engelska benämningen för en platsletare. Inför filminspelning eller en stillbildsfotografering anlitas en locationscout för att ordna fram olika förslag på inspelningsmiljöer.

En locationscout jobbar oftast som frilansande konsult. Locationscouten jobbar nära produktionsledaren och har ofta även kontakt med regissör, fotograf, scenograf. När inspelningsplatserna är bestämda och locationscouten har gjort färdigt sitt uppdrag, lämnar han över till platschefen.

Om du vill läsa mer om hur en locationscout jobbar kan du göra det på den här sidan om platsletare eller på denna engelskspråkiga sida om locationscouting.

Du kan också läsa mer om mina genomförda uppdrag som locationscout här

I fall du vill kontakta mig för uppdrag som locationscout går det bra att ringa eller skicka ett mail.