Boka fotografering

VÄLJ DATUM & TIDPUNKT

Under finns en interaktiv kalender i vilken du kan boka tid för fotografering. Varje dag har 4 tider som man kan välja mellan. Fotograferingen tar mellan 45 och 90 minuter, beroende på storlek på objektet. Vi kommer även att ha tid att tala om filminspelningar och stillbildsfotograferingar.

 


INFÖR FOTOGRAFERINGEN

Denna fotografering är för att få till ett så pass bra underlag som möjligt för att tilltänkta intressenter skall kunna få en korrekt bild av objektet. Det är inte fråga om styling eller liknande. Det är bättre att objektet ser ut så som det kommer att se ut när en regissör eller fotograf eventuellt kommer för att ta en närmre titt.

Laddar…

Vad sker sen?

FÖRFRÅGAN

01En typisk förfrågan som jag kan få, kan antingen vara i form av en referensbild eller en text som beskriver  platsen i fråga. Då gäller det att ha kolla på sitt arkiv och att man etiketterat sina objekt på rätt sätt.

02Efter att ha hittat ett par alternativ som passar in på beskrivningen i producentens brief, kontaktar jag vederbörande och presenterar projektet, tidsplan och budget.

03De objekt som båda passar in på beskrivningen och där budget och tidsplanen fungerar presenteras nu för bolaget igenom en personlig länk som försvinner efter det att projektet är avslutat.

04I detta skede kommer man med största sannolikhet att göra en regiscout. Då tar jag med mig regissör och kanske fotografer till den eller de platser som man har valt att gå vidare med.

INSPELNING

01När produktionsbolaget har valt sin plats, skriver man ett avtal. I avtalet reglerar man ansvarsskyldighet, ersättning och tider. Avtalet ställs ut mellan produktionsbolaget och ägaren till egendomen. Om man vill kan man som ägare få be om att få firmans försäkringsbevis.  Detta fungerar även som ett avtal gentemot uthyraren så att filmbolaget, på inspelningsdagen inte skall kunna bli nekad tillträde till platsen.

02Troligtvis kommer man att vilja göra ett "tekniskt rek". Denna gång kommer ofta en större skara följa med. Producent, produktionsledare, inspelningsledare, regissör, fotograf, scenograf och belysningsmästare, ibland även stuntkoordinator, effektkoordinator, etc. Vid detta skede bestäms alla tekniska moment som kommer att ske under inspelningen.

03I vissa fall måste man förbereda inspelningsplatsen dagen innan, i dessa fall erbjuds hotell till uthyrare. Om man skall förändra inredning på platsen, kommer personal från scenografiavdelningen att fotografera varje möbel som flyttas på. Ibland hyr man in en lastbil där man kan förvara möblerna under inspelningen eller så väljer man ut ett utrymme på plats.

04På inspelningsdagen kommer platschefen att vara den som är först på plats. Hen kommer att antingen ha tillgång till nycklar sedan dagen innan eller så sker en överlämning av nycklar nu. Platschefen kommer att förbereda platsen, lägga ut mattor så att man undviker att skada golv och smutsa ner, platschefen kommer att dirigera trafik och sätta ut informationslappar om parkering, toaletter, skoförbud etc.

05Under själva inspelningsdagen kommer det vara många människor på plats. Det kommer att vara mycket fordon och kanske tält och teknikdepåer utspridda, ibland behövs effekter som rökmaskiner och statister. I detta läge kanske man känner sig stressad eller orolig, därför är det bra att ha en dialog med grannarna innan. Det är oftast enklast om man som ägare inte är på plats. Filmarbetarna är vana att jobba i folks hem och alla gör allt för att undvika skador på egendom.

06När inspelningen är klar, vilket man har bestämt igenom avtalet, möter uthyraren platschefen för en inspektion. I vissa fall kan detta vänta till kommande dag, om scenografiavdelningen måste iordningställa bostaden i.o.m. att man har flyttat på saker. Oftast hyr man även in en professionell städfirma som ser till att huset är rent innan ägaren återkommer. I detta skede gör man en besiktning och man kan med största sannolikhet konstatera att allt är i sin ordning.